EŽYS UŽSIENYJE: TARPTINKLINIS RYŠYS (ROAMING)

Įsijunk per savitarną

Prisijunk prie savitarnos ir įsijunk ROAMING paslaugą vienu paspaudimu! Šią paslaugą savitarnoje gali užsisakyti ir būdamas užsienyje.

Įsijunk SMS žinute

Siųsk SMS žinutę nemokamu trumpuoju numeriu 1570 su tekstu +TRP. Tarptinklinį ryšį (ROAMING) žinute gali įsijungti tik būdamas Lietuvoje.

 

EŽIO TARIFAI EUROPOS SĄJUNGOJE (ES) IR EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE (EEE)

 

Paslauga Kaina iki 2017-06-15 Kaina nuo 2017-06-15
Išeinantis skambutis Kaina iki 2016-04-30 Tarifas Lietuvoje* + 0,0605 EUR/min. Tarifas Lietuvoje* + 0,02105 EUR/min.
Įeinantis skambutis Kaina iki 2016-04-30 0,0120 EUR/min. Kaina nuo 2016-04-30 0,01137 EUR/min.
Trumpoji žinutė Kaina iki 2016-04-30 Tarifas Lietuvoje* + 0,0242 EUR Kaina nuo 2016-04-30 Tarifas Lietuvoje* 

 

SVARBU ŽINOTI

Jei esi įsijungęs tarptinklinį ryšį, nuo 2017 m. birželio 15 d. tavo turimas planas ar standartiniai tarifai galioja ES/EEE šalyse.

 

Jei turi planą ar akcijas su minučių ir SMS naudomis Lietuvoje, šiomis naudomis galima naudotis ir ES/EEE šalyse. Naudojamos minutės bus apmokestinamos tik pridedant papildomą mokestį (0,02105 EUR/min.).

 

*Jei naudojiesi standartiniais tarifais Lietuvoje, išvykus į ES/EEE šalis tavo pokalbiams bus taikomas tas pats Lietuvoje galiojantis standartinis tarifas pridedant papildomą mokestį (0,14000 + 0,02105 EUR/min.). Galiojant tarifinėms akcijoms taip pat galės būti taikomi kitokie nei standartiniai tarifai.

 

Teisę taikyti papildomą mokestį suteikė Ryšių reguliavimo tarnyba.

 

Primename, kad EŽIO vartotojai galimybės naudotis mobiliuoju internetu užsienyje neturi.

NEPAMIRŠK

Jei vyksti į bet kurią ES/EEE šalį, o tarptinklinio ryšio visame pasaulyje dar nesi įsijungęs, pasinaudok savitarna arba siųsk SMS žinutę (instrukcijos kairėje) ir įsijunk tarptinklinį ryšį. Sulaukęs patvirtinimo SMS, tavo turimas planas ar standartiniai tarifai skambučiams ir SMS galios taip pat ir ES/EEE. Minučių bei SMS žinučių naudomis ar standartiniais tarifais galėsi naudotis visose ES/EEE šalyse.

 

INFORMACIJA TELEFONU

Norėdamas pasitikslinti tarifus būnant užsienyje, skambink nemokamu numeriu +370 698 51000.

Tarifų kainos pagal šalį

Tarifai esant {{country_locative}}
Atsiliepto skambučio minutės kaina {{roaming_answer}} EUR/min.
Vietiniai skambučiai {{roaming_local_calls}} EUR/min.
Skambučiai į Lietuvą {{roaming_to_lithuania_call}} EUR/min.
Skambučiai į kitas ES ir EEE šalis {{roaming_to_eu_call}} EUR/min.
Skambučiai į kitas šalis (ne ES ir EEE) {{roaming_to_other_call}} EUR/min.
SMS kaina {{roaming_sms}} EUR/SMS
Deja, iš šios šalies skambinti dar nėra galimybės

 

Tarifai iš Lietuvos į {{country_accusative}}
Skambučio kaina {{to_country_call}} EUR/min.
SMS kaina {{to_country_sms}} EUR/SMS

 

Operatoriai
Nurodytais tarifais galėsite naudotis pasirinkę vieną iš šių operatorių:
{{operators}}
Ieškomos šalies nėra
Kokios sąžiningo naudojimosi taisyklės ES/EEE galioja EŽIAMS?

Siekdami užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visiems klientams bei įvykdyti įsipareigojimus užsienio šalių operatoriams, prašome jūsų įsipareigoti tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE naudotis sąžiningai. Ką mes laikome nesąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE? Nesąžiningu naudojimusi paslaugomis laikome šiuo atvejus:

 

1. Keturis mėnesius iš eilės klientas tarptinklinio ryšio paslaugomis (balso arba SMS) ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje bei ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: per paskutinius 4 mėnesius EŽIO vartotojas 3 mėnesius praleido Ispanijoje, vieną – Lietuvoje. Per tą patį laiką jis sunaudojo 250 pokalbių minučių: iš jų – 150 min. Ispanijoje, 100 – min. Lietuvoje. Taigi klientas daugiau nei pusę viso laiko praleido kitoje ES šalyje ir paslauga naudojosi toje šalyje daugiau nei Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis Lietuvoje daugiau nei ES/EEE arba fiziškai būti Lietuvoje daugiau nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi paslaugomis (balso ar SMS) tol kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

 

2. Bent 2 savaites nesinaudojama jokiomis mobiliojo ryšio paslaugomis Lietuvoje, o vėliau bent 2 savaites naudojamasi tik tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: EŽIO vartotojas 2 savaites iš eilės neskambina ir nerašo SMS Lietuvoje, vėliau Belgijoje 2 savaites iš eilės skambina arba rašo SMS ir nei karto tuo laikotarpiu nesinaudoja bet kuria iš šių paslaugų per „Telia“ mobilaus ryšio tinklą Lietuvoje.

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Klientui per 2 savaites nuo įspėjimo dienos nepakeitus naudojimosi paslaugomis taip kad bent 7 dienas paslaugomis būtų naudojamasi Lietuvoje, EŽYS turi teisę taikyti papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso ir SMS), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygas.

 

3. Klientas, kuris naudojasi EŽIO mobiliojo ryšio paslaugomis trumpiau nei 4 mėnesius iš eilės, 1 kalendorinį mėnesį tarptinklinio ryšio paslaugomis ES/EEE šalyse naudojasi daugiau nei Lietuvoje ir ES/EEE šalyse būna ilgiau nei Lietuvoje. Siekdama išvengti grėsmės kitų klientų tolesniam sąžiningam naudojimuisi paslaugomis bei užtikrinti užsienio operatorių teisėtus interesus, EŽYS laikys, kad kliento tolesnis naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis modelis nepasikeis.

Taisyklės pažeidimo pavyzdys: naujas EŽIO mobiliųjų paslaugų vartotojas liepos 1 dieną įsigyja EŽIO išankstinio mokėjimo kortelę, ją aktyvuoja ir po kelių dienų išvyksta į Kroatiją, kur visą mėnesį skambina bei siunčia trumpąsias žinutes tik Kroatijoje (nefiksuojamas naudojimasis paslaugomis Lietuvoje).

Ką darysime tokiu atveju?

Įspėsime klientą SMS žinute apie sąžiningo naudojimosi taisyklių pažeidimą. Jei per 2 savaites nuo įspėjimo dienos klientas nepakeis naudojimosi paslaugomis modelio, t. y. nepradės naudotis paslaugomis Lietuvoje daugiau nei ES/EEE arba fiziškai būti Lietuvoje daugiau nei ES/ EEE, turėsime teisę taikyti papildomą mokestį už tolesnį naudojimąsi visomis paslaugomis (balso ir SMS), kol naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis atitiks sąžiningo naudojimosi sąlygą.

 

4. Jeigu nustatysime, kad SIM kortelės buvo organizuotai perparduodamos asmenims, faktiškai negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems su ja nuolatinių ryšių, siekiant pasipelnyti iš mažmeninių kainų skirtumo tarp Lietuvos ir kitų ES/EEE šalių, nedelsdami imsimės priemonių (pavyzdžiui, apriboti naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis), siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi visų numatytų sąlygų.


Ar galiu užsisakyti tarptinklinį ryšį būnant užsienyje, ar užsakymą reikėtų atlikti iki išvykimo?

Tarptinklinį ryšį turi užsisakyti siųsdamas SMS žinutę nemokamu trumpuoju nr. 1570 su tekstu +TRP dar būdamas Lietuvoje, tačiau savitarnoje tarptinklinį ryšį gali įsijungti ir būdamas užsienyje.


Ar galiu užsisakyti EŽIO planą būdamas užsienyje?

Taip, būdamas užsienyje norimą EŽIO planą gali užsisakyti tiek SMS žinute, tiek savitarnoje internetu.


Ar galiu naudotis EŽIO internetu užsienyje?

Ne, EŽIO vartotojai galimybės naudotis mobiliuoju internetu užsienyje neturi.


Kaip išjungti tarptinklinį ryšį?

Tarptinklinį ryšį gali išsijungti savitarnoje arba siųsdamas SMS žinutę nemokamu trumpuoju nr. 1570 su tekstu -TRP.